Easter Tournament 2021 (2.-4.4.2021) peruttu / canceled

Lahti Basketball Junioreiden 2.-4.4.2021 pelattavaksi suunniteltu Easter Tournament 2021 juniori- ja harrastekoripalloturnaus on peruttu. Syynä peruutukselle on vallitseva Covid-19 pandemiatilanne, sekä sen mukanaan tuomat rajoitustoimenpiteet ja epävarmuus suuren tapahtuman toteuttamisesta.

Easter Tournamentin turnauspäällikkö ja Lahti Basketball Junioreiden toiminnanjohtaja Jimi Koskinen kommentoi päätöstä: "Erittäin ikävä päätös perua tapahtuma, joka jo viime vuonna jouduttiin perumaan huhtikuulta 2020 koronatilanteen levittyä käsiin. Siltikin ehdottomasti vastuullinen päätös tähän hetkeen ja turvallisuus edellä haluammekin kulkea tänä hetkenä. Seuralle turnauksen peruminen on iso taloudellinen tappio, jota pyritään paikkaamaan kesän ja syksyn aikana keskittymällä turnauksen järjestelyiltä jäävän ajan avulla seuramme ydintoimintaan, eli ikäluokka- ja harrasteryhmien toiminnan kehittämiseen. Erona viime vuoden turnauksen perumiseen on nyt, että olemme pystyneet jo etukäteen varautumaan paremmin mahdolliseen turnauksen perumiseen."

Viime kerran Easter Tournament on saatu järjestettyä vuonna 2019, jolloin mukana oli yhteensä 217 joukkuetta Suomesta, Ruotsista, Virosta, Venäjältä sekä Espanjasta. Mukana oli hieman yli 3000 pelaajaa, valmentajaa, joukkueen taustahenkilöä, katsojaa ja talkoolaista. Viime vuonna turnaukseen oli perumishetkellä ilmoittautunut yhteensä 191 joukkuetta ja tänä vuonna vain 71 joukkuetta.

"Turnauksen ilmoittautumisissa näkyi ja kuului selvästi koronan aiheuttama tilanne. Tähän mennessä jo yhteensä hieman yli 10 joukkuetta on perunut osallistumisen tämän vuoden Easter Tournamentiin ja kyselyjä turnaukseen ei ole koskaan tullut näin vähää kuin tänä vuonna. Kyselyissä on myös korostunut peruutusmahdollisuudet ja epävarmuus sen suhteen että päästävätkö vanhemmat lapsia turnaukseen vaikka joukkue ilmoitettaisiin turnaukseen. Tilanne on nyt suurten tapahtumien kannalta haastava ja turnauksena meidän on vain nyt keskityttävä tulevaisuuteen ja ensi vuoteen Easter Tournamentin osalta" Turnauspäällikkö Koskinen kommentoi.

"Se on selvä, että joukkueilla Suomessa on valtava halu päästä pelaamaan pelejä heti kun se on rajoitusten ja turvallisuustilanteen puolesta mahdollista. Meilläkin on suunnitelmia kesän varalle, jolloin pystymme järjestämään miniturnauksia esim. yksittäisille ikäluokille Lahdessa ja näin saataisiin lapsille ja nuorille pelejä ja kivaa turnaustunnelmaa luotua. Kuitenkin on nyt odotettava hieman sitä, miten tilanne etenee Suomessa ja alueellamme ja mukautuminen tilanteeseen tehdään sen perusteella." Koskinen jatkaa.

Turnausorganisaatio on yhteydessä joukkueisiin vielä tarkemmin lähipäivinä peruuntumiseen liittyen. Maksetut joukkuemaksut maksetaan takaisin joukkueille kokonaisuudessaan.

"Uskon että saamme jatkossakin järjestettyä ison ja kansainvälisen koripalloturnauksen Lahdessa, mutta ensin hoidetaan pandemiatilannetta parempaan Suomessa! Kiitos kaikille ilmoittautuneille joukkueille, yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille, ensi vuonna tähtäimessä on taas pelata iso ja perinteinen Easter Tournament!" Koskinen kiittää ja kommentoi ensi vuotta.

Lisätietoja aiheesta voi kysyä turnauspäällikkö Jimi Koskiselta (044 275 6767, jimi.koskinen@lbj.fi)

_________________________________

 

The Easter Tournament 2021 basketball tournament, which was scheduled to be played on April 2nd to 4th 2021, has been canceled. The reason for the cancellation is the current Covid-19 pandemic situation, as well as the current restrictions and uncertainty about the possibility of organizing a major event.

Tournament Manager of the Easter Tournament and Executive Director of Lahti Basketball Juniors, Jimi Koskinen, commented on the decision "It is a very sad decision to cancel the Easter Tournament 2021. Even so, it was the only right decision to do at this current moment thinking about the health of all the people involved organizing and being part of the tournament."

The last time the Easter Tournament was held was in 2019, when a total of 217 teams from Finland, Sweden, Estonia, Russia and Spain took part. There were over 3,000 people in the tournament including players, coaches, team staff persons, spectators and volunteers. Last year, a total of 191 teams had registered for the tournament at the time of cancellation, and this year only 71 teams.

"Tournament registrations clearly showed the situation caused by the corona. So far 10 teams have withdrawn from this year's Easter Tournament and there have never been fewer inquiries about the tournament than this year. The inquiries have also highlighted cancellations and uncertainty. The situation is now challenging for big events and as a tournament we only need to focus on the future and next year for the Easter Tournament." commented Tournament Manager Koskinen.

"It is clear that teams in Finland and other countries have a huge desire to play games as soon as possible, when it is safe to do so. We also have plans for the summer, when we can organize mini-tournaments for individual age groups in Lahti and create games and a nice tournament atmosphere for children and young people. However, we now have to wait a bit to see how the situation progresses in Finland and our region and to adapt to it." Koskinen continues.

The tournament organization will be in contact with the teams in the coming days regarding the cancellation. The team fees paid will be refunded to the teams in full.

"I believe that in the future we will have a big international basketball tournament in Lahti, but first we will have to take care of the pandemic situation! Thank you to all the registered teams, partners and volunteers. Next year we will hopefully be able to play a big and traditional Easter Tournament again!" Koskinen comments about next year.

For more information, contact Tournament Manager Jimi Koskinen (044 275 6767, jimi.koskinen@lbj.fi)

Lisätietoja turnauksesta löydät turnauksen nettisivuilta / More info about the tournament from the tournament website:

www.eastertournament.com

 

Järjestäjäseura: Lahti Basketball Juniorit ry

Osoite: Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti

Email: eastertournament@lbj.fi